Juridisk Familjerådgivningsbyrå © 2009 •

 

Aktuellt

 

 

• Ny hemsida »

Ursäkta röran, vår nya hemsida är under uppbyggnad.

 

• Kontakta oss »

Juridisk Familjerådgivningsbyrå

Mahmoud Aldebe

info@familjeradgivningsbyra.se

Tel: 070 78 93 057

 

• Stadgar »

JFB är den ideell allmännyttig förening som stöd för utsatta grupper.

 

 

 

Välkommen, vi arbetar med familjerådgivning inom islam. 

I Guds den nåderikes den Barmhärtiges namn. Det glädjer oss att du besöker byråns hemsida och önskar dig en lärorik och fruktbar vistelse. Som det framgår av sidans namn så är kvinnan och familjen i fokus; dock inte endast med den innebörd som den kommit att kännas igen vid bl.a. Hijab som täcker en muslimsk kvinnas hår – utan vid bemärkelse som är av desto större vikt och tyvärr mer okänt i samhället.


 


  

Att bilda familjer i islam är inte fysiskt eller materiellt utan
innefattar även ett innerlig och andlig hölje som visar sig i
människans uppförande, agerande och framförallt moral.
 
När man har något värdefullt – i detta fall kvinnans skönhet i specifik bemärkelse, är det naturligt att vilja skydda den från ont och skada och vi skulle kunna liknas vid ett hölje som skyddar den vackra ömtåliga blomman från ogräs och skadeväxter och därmed ser till att den växer i styrka och blomstrar i skönhet.

 

Vi har med Guds hjälp försökt belysa vårt arbetsområde från olika aspekter och framföra tankar och studier kring ämnet juridik och familjerådgivning som behandlar endividens och familjefrågor ur dess centrala inre grundläggande innebörd som i dagens samhällen är minst
sagt förbisedd och negligerad. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med nytt material och vi
välkomnar synpunkter och förslag.

 

 

MÅ GUD VÄGLEDA, HJÄLPA, STÄRKA, BESKYDDA OCH VÄLSIGNA OSS ALLA TILL ATT NÅ UPP TILL DEN MÄNSKLIGA POTENTIAL VI BEGÅVATS MED OCH UPPLEVA SJÄLENS FULLA BLOMSTRING.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min själ
Min religon har jag
Med tro bär jag
Jag är inte den svaga
Som blickar kan döda
Jag är inte den
Till utsatt blir nämnd
Se inte mig förtryckt
För jag lever fritt
Varför inte närma
Till min inre sköna
För jag är den starka
Som alla bör lära känna