Juridisk Familjerådgivningsbyrå © 2009 •

 

Aktuellt

 

 

• Ny hemsida »

Ursäkta röran, vår nya hemsida är under uppbyggnad.

 

• Kontakta oss »

Juridisk Familjerådgivningsbyrå

Mahmoud Aldebe

info@familjeradgivningsbyra.se

Tel: 070 78 93 057

 

• Stadgar »

JFB är den ideell allmännyttig förening som stöd för utsatta grupper.

 

 

 

Tematräffar inom islamisk familjerådgivning

 

 

 

Om du undrar, vem är det som bestämmer i vår familj? Vart tog min gulliga unge vägen? Vad ska jag säga ja till och vad ska jag säga nej till? Är det min uppgift att prata om droger och sex? Hur ska jag kunna veta om jag kan lita på min tonåring?  

    

 

 

Många av oss har haft lätt att tala med andra föräldrar om våra små och lite större barns glädjeämnen och bekymmer. När vi får tonåringar i huset kan den möjligheten ibland minska, men frågorna och tvivlen lever kvar, liksom behov av vägledning och av att lyssna till hur andra upplever sina dilemman. Varje förälder är proffs på sitt barn, men vi tror att det är bra med ett forum för eftertanke och reflektion, ett forum där det ges möjlighet att dela med sig av sina tankar och frågor till andra tonårsföräldrar.  

 

Byrån kommer att hålla studiecirklar för nygifta par och tonårsföräldrar. Vi ansvarar för strukturen och inleder varje grupptillfälle kring ett tema. Det kommer också att finnas stort utrymme för funderingar, frågeställningar och diskussioner. Vi kommer att träffas vid bestämda tillfällen och utgå från följande teman.

 

Tema 1
Nygifta och barnuppfostran. Från patriark till curlingförälder – hur gick det till?
Tema 2
Tonårsföräldrar. Tonårsutveckling, tid för barnen löner sig – ett arbete för tonåringar och inte minst för föräldrar.
Tema 3
Samlevnad och par relation. Vad innebär detta? – Om det viktiga samspelet. Gränser, föräldrars ledarskap, ansvar och gemenskap.
Tema 4
Ungdomar och sexualitet från religionens och kulturens perspektiv.  Hur ska man som förälder ta upp ämnen som rör sexualitet och alkohol/droger?
Tema 5
Barnen. Betydelsefulla teman i en familj. Respekt, integritet och tillit.

 

 

 

 

Min själ
Min religon har jag
Med tro bär jag
Jag är inte den svaga
Som blickar kan döda
Jag är inte den
Till utsatt blir nämnd
Se inte mig förtryckt
För jag lever fritt
Varför inte närma
Till min inre sköna
För jag är den starka
Som alla bör lära känna