Juridisk Familjerådgivningsbyrå © 2009 •

 

Aktuellt

 

 

• Ny hemsida »

Ursäkta röran, vår nya hemsida är under uppbyggnad.

 

• Kontakta oss »

Juridisk Familjerådgivningsbyrå

Mahmoud Aldebe

info@familjeradgivningsbyra.se

Tel: 070 78 93 057

 

• Stadgar »

JFB är den ideell allmännyttig förening som stöd för utsatta grupper.

 

 

 

Vår verksamhet handlar om familjerådgivning inom islam

 

Jag heter Mahmoud Aldebe och är vd för familjerådgivningsbyrån. Min erfarenhet är att under många år arbetat i egen regi med fokus på social och andlig vård inom sjukvården och kriminalvården Jag har till exempel varit kanslichef, hanterat krissamtal, personbedömningar vid krishantering eller karriärutvecklingssamtal med krishantering.     
  

Byrån arbetar inte med en statisk, färdig modell som skall passa alla problemsituationer. Vi har utvecklat en stor lyhördhet för vilken väg den enskilde eller paret önskar gå. Det har varit av avgörande betydelse att vi lyckats "skräddarsy" en behandling som varit lösningsfokuserad och målinriktad. Familjerådgivning innebär inte bara samtal med par och barn. Många besökare kommer utan sin partner. Ibland inleds kontakten med att den ena partnern kommer i kontakt med stödimam, därefter båda tillsammans.

Behovet av enskilda samtal har med åren ökat, allt fler muslimska kvinnor lever i dag som ensamstående mammor. Många av dem har stort behov av att få hjälp med sina relationer med till exempel före detta partners vägran att gå med skilsmässa. Stödimamer erbjuder även samtal med tonåringar. Vi kommer att utveckla olika former av korttids och effektiva behandlingar av frågor som rör alla par som kommer i kontakt med byrån.

 

Under tiden som verksamheten funnits har vi fått många bevis på att byrån behövs och att våra insatser har varit värdefulla för många nygifta par och par med barn. Par som söker hjälp, får givetvis vara anonyma. Många har under årens lopp återkommit till oss för att få hjälp när nya problemsituationer uppstått. De har varit "sina egna journaler", det vill säga själva gett en redogörelse för tidigare svårigheter och behandlingsinsatser.

Vi vill givetvis nå höga kvalitetskrav med stöd av olika samhällsaktörer. Alla våra samarbetspartner har lång och gedigen behandlings vana av problem som möter människor i samhället. Vi har mångårig erfarenhet av arbete inom området, för både vuxna och barn, men också av familjerådgivning. Förutom grundutbildning riktad till stödimamer kommer vi att vidareutbilda dem för att vara som exempel legitimerade rådgivare i speciella områden.

 

 

 

 

 

Min själ
Min religon har jag
Med tro bär jag
Jag är inte den svaga
Som blickar kan döda
Jag är inte den
Till utsatt blir nämnd
Se inte mig förtryckt
För jag lever fritt
Varför inte närma
Till min inre sköna
För jag är den starka
Som alla bör lära känna